Stomatologia

Dział medycyny zajmującym się funkcją, patologią i leczeniem schorzeń układu stomatognatycznego. 

Układ ten to zespół narządów i tkanek twarzoczaszki, który stanowi funkcjonalną całość i bierze udział  w pobieraniu pokarmu, artykulacji dźwięków i oddychaniu.

Dla większości pacjentów najważniejszą rolę odgrywa wygląd uzębienia. Tak naprawdę za tym sformułowaniem kryje się o wiele więcej pojęć. Według Światowej Organizacji Zdrowia, „Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”. W tym rozumieniu stan uzębienia, a w związku z tym i nasz wygląd, odgrywa istotną rolę dla naszej samooceny. Zespół czynników, wpływających na naszą samoocenę wpływa na nasz nastrój oraz zachowania względem siebie i społeczeństwa. Wygląd jest również odpowiedzialny za to jak inni nas postrzegają i oceniają.

Natura stworzyła wzorce, które uznajemy za piękne, harmonijne. Działania w zakresie stomatologii mają na celu przywrócenie i zachowanie zdrowia tkanek narządu żucia (w tym i zębów) oraz przywrócenie utraconej harmonii tak w zakresie wyglądu jak i przede wszystkim funkcjonowania całego układu.

Cała medycyna rozwija się niezwykle intensywnie. Nie inaczej jest w stomatologii. Dotyczy to zarówno ciągle poszerzającej się wiedzy dotyczącej sposobów leczenia schorzeń jak i powstawaniu coraz to nowych narzędzi i urządzeń pomagających osiągnąć cel terapii. Na chwilę obecną, zakres wiedzy dotyczącej narządu żucia jest na tyle rozległy, że niejednokrotnie w prowadzenie leczenia stomatologicznego zaangażowanych jest kilku specjalistów. Stąd też jesteśmy stale zaangażowani w tworzenie zespołu lekarzy, mogących wspólnie zadbać o kompleksowość całego leczenia. W sytuacjach tego wymagających, kierujemy naszych pacjentów do lekarzy posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności aby wspólnie osiągnąć zakładany cel leczenia.

Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań aby nadążyć za rozwijającą się stomatologią poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach jak i dbając o odpowiednie wyposażenie naszej praktyki w niezbędny sprzęt. Łączy nas pasja, która motywuje nas do ciągłego poszerzania swojej wiedzy jak i pozwala na odczuwanie satysfakcji z uprawiania stomatologii.

Umów się na wizytę

Przewiń na górę