Chirurgia stomatologiczna

To dziedzina obejmująca zabiegi związane z przerwaniem ciągłości tkanek.

Są tu zarówno zabiegi dotyczące bezpośrednio zębów jak i zabiegi dotyczące tkanek miękkich.

Niektóre zabiegi chirurgi stomatologicznej:

  • ekstrakcje (usunięcie) zębów, pozostawionych korzeni
  • operacyjne usunięcie zębów i zębów zatrzymanych (m.in. „zębów mądrości”)
  • zabiegi z pogranicza endodoncji – resekcje szczytów korzeni ze wstecznym dopełnieniem kanałów korzeniowych pod mikroskopem
  • hemisekcje i radektomie (usunięcie części zęba dla późniejszych celów protetycznych)
  • odsłonięcia zębów zatrzymanych dla celów ortodontycznych
  • plastyka wędzidełek warg, policzków, języka
  • przeszczepy błony śluzowej
  • przeszczepy tkanki łącznej (np. z podniebienia twardego)
  • plastyka połączenia ustno zatokowego po usunięciu
  • przygotowanie błony śluzowej i podłoża kostnego do leczenia protetycznego
  • wycięcia chorobowo zmienionych tkanek z ich późniejszym badaniem mikroskopowym
  • nacięcia ropni
  • wyłuszczenie torbieli kości
  • usunięcie torbieli śluzowych warg.
Mikroskop Carl Zeiss wykorzystywany w chirurgii stomatologicznej Strzelce Opolskie

Odrębną, szczególną grupę stanowią zabiegi dotyczące implantologii.

Umów się na wizytę

Przewiń na górę