Cennik

Wycena kosztów leczenia

    • Każda bardziej złożona terapia wymaga odpowiedniego zaplanowania.
      W trakcie rozmowy pacjentowi przedstawiane są informacje dotyczące możliwych wariantów leczenia wraz z kosztami. Przedstawiane są również wady i zalety każdego z rozwiązań. Rozmowa na tym etapie jest bardzo ważnym elementem, który pozwala z jednej strony przedstawić możliwości leczenia jak i pozwala poznać oczekiwania pacjenta. Poza tym każda ze stron może na tym etapie wycofać się z zaplanowanego leczenia jeśli przewiduje możliwość wystąpienia jakichś problemów.
    • Przy bardziej skomplikowanych planach leczenia może okazać się, że w trakcie leczenia zaistnieje konieczność zastosowania dodatkowych procedur czy użycia innych materiałów lub innych rozwiązań technicznych.
      W takich sytuacjach może wiązać się to ze zmianą oszacowanej kwoty za leczenie, jednakże takie zmiany nie przekraczają 10% ceny określonej w planie leczenia.

Należy również pamiętać, że indywidualnie sporządzone wyceny procedur medycznych zachowują swoją ważność przez kilka miesięcy. Spowodowane jest to zarówno możliwością zmiany cen materiałów jak i możliwością zmian wyceny procedur przez laboratorium protetyczne. Nie bez znaczenia są również zmiany jakie wraz z upływem czasu zachodzą w obrębie tkanek jamy ustnej.

Cennik naszych usług umieszczony jest w gablocie przy wejściu do przychodni. 

Zgodnie z zapisami uchwały nr 18/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 kwietnia 1998 roku „w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej” – § 4 pkt. 3 mówi, że informacja podana w publicznych środkach przekazu nie może zawierać określenia cen usług oraz sposobu płatności.
Intencją Rady było uniemożliwienie stosowania nieuczciwej konkurencji na rynku usług medycznych. Z drugiej jednak strony pacjenci powinni mieć również dostęp do informacji odnośnie kosztów leczenia.

Z tego też powodu cennik naszych usług jest jawny i jest zamieszczony w gablocie przy wejściu do przychodni. Cennik tej jest zdejmowany tylko na czas aktualizacji – w takim przypadku zawsze mają Państwo możliwość poproszenia asystentek o udostępnienie do wglądu jego aktualnej wersji.

Umów się na wizytę

Przewiń na górę