Protetyka stomatologiczna

Dział stomatologii zajmujący się odtworzeniem brakujących tkanek jamy ustnej. 

Po badaniu pacjenta, wykonaniu badań dodatkowych, analizie modeli diagnostycznych możliwe jest zaproponowanie odpowiedniego dla danej sytuacji planu leczenia.

Wyróżniamy protetykę:

 • konwencjonalną,
 • implantoprotetykę.

Protetyka konwencjonalna

W protetyce konwencjonalnej filarami są zęby:

 1. wykonanie stałych uzupełnień protetycznych:
  • wkłady/nakłady – kompozytowe,
  • porcelanowe korony i mosty protetyczne – konwencjonalne (ceramika na metalu),
  • pełnoceramiczne na podbudowie cerkonowej
 2.  wykonanie ruchomych uzupełnień protetycznych
  • protezy ruchome akrylanowe
  • protezy szkieletowe – konwencjonalne, na łącznikach precyzyjnych, na koronach teleskopowych/podwójnych.

Implantoprotetyka 

obejmuje wszelkie uzupełnienia stałe i ruchome, gdzie filarami są implanty.

Leczenie protetyczne jest ostatnim etapem całego planu leczenia. Jest ono ostatnim etapem po leczeniu zachowawczym, chirurgicznym i ortodontycznym. W jego skład wchodzi również planowanie pozycji implantów, które niejednokrotnie jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu leczenia ortodontycznego.

Umów się na wizytę

Przewiń na górę